"Bez słów do awansu"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki
Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałania 8.1.1 wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

BEZ SŁÓW DO AWANSU


Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu, aktywnych zawodowo, zamieszkałych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Celem wsparcia jest skuteczne zwiększenie możliwości adaptacyjnych na rynku pracy u 40 kobiet i 40 mężczyzn z niepełnosprawnością narządu słuchu, zamieszkałych w województwie kujawsko- pomorskim- do końca 2011 r. W ramach projektu przewiduje się następujące moduły tematyczne:
  • prawo jazdy kat. B: 64 h zajęć teoretycznych oraz 40 h praktycznych. Ze względu na specyfikę potrzeb osób z dysfunkcją narządu słuchu godziny nauki będą wydłużone w stosunku do standardowego kursu, co umożliwi uczestnikom dokładne poznanie zagadnień praktycznych i teoretycznych kursu. W szkoleniu weźmie udział 20 osób (2 grupy po 10 osób).
  • Wizaż- 64 h zajęc przygotowujących do wykonania profesjonalnego makijażu. Tematyka: rodzaje cery, typy urody, makijaż dzienny, wieczorowy, sylwestrowy, fotograficzny, rodzaje pudrów i podkładów. W szkoleniu weźmie udział 10 osób.
  • Grafik komputerowy- 64 h. Tematyka związana z wykorzystaniem m.in.: CorelDraw, Photoshop, przekształcenia obrazów, efektów specjalnych, techniki fotomontażu. W szkoleniu weźmie udział 10 osób.
  • Fotografia 64 h: Tematyka: zagadnienia z zakresu kreowania obrazu, zajęcia praktyczne, edycja, obróbka, katalogowanie i druk zdjęć. W szkoleniu weźmie udział 10 osób.
  • Czytanie ze zrozumieniem 96 h, w szkoleniu weźmie udział 30 osób (3 grupy po 10 osób).
  • Coaching kariery- indywidualne konsultacje z coachem (6h/osoba) będzie stanowić ważne wsparcie dla rozwoju zawodowego zgodnego z wartościami, potrzebami i umiejętnościami każdego z uczestników.


Zajęcia prowadzone będą w formie zajęć teoretycznych oraz praktycznych przez wykładowców z odpowiednim przygotowaniem merytorycznym oraz wieloletnim doświadczeniem w danej dziedzinie, przy bieżącym wsparciu tłumacza języka migowego. Uczestnicy otrzymają nieodpłatnie odpowiednie materiały szkoleniowe, nocleg w hotelu wraz z pełnym wyżywieniem dobowym oraz przerwy kawowe. Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie darmowe.


więcej informacji:
biuro projektu: "Bez słów do awansu"
Kujawsko-pomorski oddzial Polskiego Związku Głuchych
ul. Bernardynska 3, 85-029 Bydgoszcz
p. Bożena Borowska e-mail: ekspertpzg@o2.pl
tel.: 52 373 86 78, mob.: 663 802 893

więcej informacji na stronie projektowej:
www.bezslow-szkolenia.plPOSTĘP PROJEKTU:
  • Zakończono: 2 Kursy prawa jazdy kat. B, Kurs wizażu, 2 Kursy grafiki komputerowej. Uczestnicy otrzymali zaświadczenia, potwierdzające zdobytą wiedzę i umiejętności.

  • Trwa Kurs fotografii, podczas którego uczestnicy zapoznają się z budową i funkcjonowaniem aparatów fotograficznych oraz mają możliwość praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy na zajęciach dotyczących obróbki i wydruku zdjęć.

  • Trwają indywidualne spotkania uczestników projektu z coachem kariery. W trakcie konsultacji uczestnicy otrzymują informacje zwrotne o możliwościach i zagrożeniach dotyczących kreowania własnej przyszłości. Ważnym punktem coachingu kariery jest identyfikacja ograniczeń, mocnych i słabych stron oraz wyznaczenie krótko i długoterminowych planów zawodowych przez każdego z kursantów. Nadrzędnym celem indywidualnego wsparcia jest wskazanie uczestnikowi projektu kierunku działań, co ma stanowić stymulację do samodzielnego i świadomego poszukiwania rozwiązania problemu.

  • W październiku rozpoczną się 2 Kursy czytania ze zrozumieniem.


(C) Biuro Doradztwa Inwestycyjnego "Europejczyk"