PI Model wielostronnej diagnozy kompetencji ON
szansą na ich skuteczną aktywizację
zawodową w Wielkopolsce"


innowacyjny


_______________________________________________________________________

AKTUALNOŚCI

Po warunkowej akceptacji Strategii wdrażania naszego projektu rozpoczęliśmy drugi etap jego realizacji - testowanie przygotowanego modelu (MWDK). Proces testowania polegać będzie na zrekrutowaniu osób działającym na szeroko pojętym rynku pracy (28 użytkowników narzędzia finalnego), które wykorzystają i ocenią stworzony model w pracy z osobami z niepełnosprawnością (odbiorcy narzędzia finalnego).

Osoby zainteresowane szczegółowymi informacjami oraz wzięciem udziału w procesie proszone są o przesłanie CV (w przypadku użytkowników) lub/i o kontakt telefoniczny (użytkownicy i odbiorcy).
_______________________________________________________________________„PI Model wielostronnej diagnozy kompetencji osób niepełnosprawnych szansą na ich skuteczną aktywizację zawodową w Wielkopolsce” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Biuro Doradztwa Inwestycyjnego „Europejczyk” Jacek Leski.

Pomysł zrealizowania projektu, rezultatem którego stanie się stworzenie narzędzia wspomagającego proces rekrutacyjny osób niepełnosprawnych między 18 a 34 rokiem życia, jest reakcją na często nieuzasadnione obawy pracodawców przed zatrudnieniem osób z dysfunkcją fizyczną. Możliwość stworzenia narzędzia, które niwelowałoby opór potencjalnych pracodawców poprzez dostarczenie im kompleksowej informacji na temat możliwości i ograniczeń danego aplikanta, jest działaniem nowatorskim, niepraktykowanym dotąd na otwartym rynku pracy.

Cel projektu:
Zwiększenie skuteczności zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność fizyczną, poprzez kompleksowy model diagnozowania ich umiejętności oraz predyspozycji zawodowych.

Beneficjenci projektu:
  • OBIORCY: osoby zagrożone wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność fizyczną pomiędzy 18 a 34 rokiem życia, zamieszkałe na terenie Wielkopolski.
  • UŻYTKOWNICY: pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, psychologowie, przedstawiciele organizacji pozarządowych, podmioty publiczne i komercyjne zajmujące się aktywizacją osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy

Efekt finalny:
Skonstruowanie kompleksowego modelu diagnozującego w sposób innowacyjny kompetencje i predyspozycje osób niepełnosprawnych.
  • unikatowy charakter
  • orientacja pozytywna: skupienie się na szansach i możliwościach potencjalnego aplikanta
  • zbudowanie modelu dostarczającego pracodawcy kompleksowej informacji na temat umiejętności i ograniczeń kandydata do pracy
  • nowatorskie rozwiązanie wspomagające proces rekrutacyjnykontakt:
Biuro Projektu „PI Model wielostronnej diagnozy kompetencji osób niepełnosprawnych
szansą na ich skuteczną aktywizację zawodową w Wielkopolsce”

ul. Jarochowskiego 34/3, 60-238 Poznań
- Magdalena Adamska tel.: 724 590 815, e-mail: m.adamska@bdi-europejczyk.com.pl,

(C) Biuro Doradztwa Inwestycyjnego "Europejczyk"

br