Model wielostronnej diagnozy kompetencji osób niepełnosprawnych

_______________________________________________________________________


Arkusze i formularze

Diagnoza umiejetności miękkich

Opis narzędzia

Podstawy metodologiczne

Program doradczo-coachingowy

RDB

Ścieżka diagnostyczna

(C) Biuro Doradztwa Inwestycyjnego "Europejczyk"