"Recepta na sukces"

receptanasukces


_______________________________________________________________________

AKTUALNOŚCI

Rozpoczynamy nabór uczestników do naszego projektu. Szczegóły poniżej.
_______________________________________________________________________Projekt „Recepta na sukces” skierowany jest do osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które posiadają statut osoby bezrobotnej (zarejestrowanej w Urzędzie Pracy) lub osób nieaktywnych zawodowo (bez względu na fakt pobierania świadczeń rentowych), w wieku 15-64.

Jeżeli spełniasz powyższe kryteria, zgłoś się do nas! Czekają na Ciebie: szkolenia, kursy, staże!
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!


Oferujemy szeroką i rozbudowaną formę wsparcia:


1) Diagnoza umiejętności i potrzeb Beneficjentów Ostatecznych (BO):
  • Budowa Indywidualnego Planu Działania,
  • Coaching Kariery,
  • Indywidualne doradztwo zawodowe
2) Warsztaty „Rozwój Umiejętności Życiowych”:
  • Doradztwo indywidualne,
  • Warsztaty „Rozwój świadomości własnych”
3) Animacja:
  • Zajęcia motywujące do pracy nad sobą
  • Trening pracy – nauka poszukiwania pracy
  • Spotkania z mediatorem zatrudnienia – pomoc w poszukiwaniu pracy
4) Szkolenia i kursy zawodowe (STYPENDIUM)

5) Bilans pracy nad sobą:
  • Doradztwo indywidualne
  • Doradztwo wg potrzeb
6) Staże zawodowe (PŁATNE)kontakt:
Biuro Projektu „Recepta na sukces"
ul. Wiejska 23, 85-458 Bydgoszcz
Karolina Grzybowska, tel.: 52 344 84 85, fax.: 52 344 86 10
e-mail: k.grzybowska@bdi-europejczyk.com.pl


Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt:
Joanna Pielińska,
tel.: 608 621 425, e-mail: sukces@bdi-europejczyk.com.pl
Wyświetl większą mapę


(C) Biuro Doradztwa Inwestycyjnego "Europejczyk"