"Recepta na zmianę"

Biuro Doradztwa Inwestycyjnego „Europejczyk”
realizuje projekt „Recepta na zmianę” skierowany do osób niepełnosprawnych.

Projekt „Recepta na zmianę” skierowany jest do Osób Niepełnosprawnych, które posiadają statut osoby bezrobotnej (zarejestrowanej w Urzędzie Pracy) lub nieaktywnej zawodowo (bez względu na fakt pobierania świadczeń rentowych), w wieku 15-64, zatrudnionych lub wykonujących inne prace zarobkowe, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego na os. w rodzinie określony w ust. o pomocy społecznej. W działaniach projektu mogą wziąć udział jedynie osoby zamieszkujące województwo wielkopolskie.

- udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny !!!

recepta na zmiane


Oferujemy szeroką i rozbudowaną formę wsparcia:

1) Diagnoza umiejętności i potrzeb Beneficjentów Ostatecznych(BO):
 • Budowa Indywidualnego Planu Działania,
 • Coaching Kariery,
 • Indywidualne doradztwo zawodowe
2) Warsztaty „Rozwój Umiejętności Życiowych”:
 • Doradztwo indywidualne,
 • Warsztaty „Być sobą”: asertywność, autoprezentacja, radzenie ze stresem,
 • Warsztaty „Twój osobisty potencjał”: zarządzanie sobą, wyznaczanie celów.
3) Animacja:
 • Zajęcia motywujące do pracy nad sobą
 • Trening pracy – nauka poszukiwania pracy
 • Spotkania z mediatorem zatrudnienia – pomoc w poszukiwaniu pracy
4) Szkolenia i kursy (zgodnie z Indywidualnym Planem Działania, w szczególnych przypadkach, 1 BO może uczestniczyć w więcej niż jednej wymienionej niżej formie wsparcia):
 • Kursy zawodowe
 • Szkolenia informatyczne
 • Szkolenia wolontarystyczne
5) Bilans pracy nad sobą:
 • Doradztwo indywidualne
 • Doradztwo wg potrzeb
6) Staże/praktyki zawodowe oraz wolontariatPoza wsparciem szkoleniowym oferujemy również WSPARCIE DODATKOWE:
 • Asystent osobisty ON (szkolenia i zatrudnienie 5 asystentów)
 • Zwrot kosztów dojazdu (na zajęcia, kursy i staże/praktyki)
 • Zwrot kosztów opieki nad osobą zależną
 • Catering oraz nocleg i pełne wyżywienie w przypadku zajęć wyjazdowych
 • Materiały szkoleniowe dostosowane do potrzeb ON
 • Ubezpieczenie społeczne i stypendium szkoleniowe w trakcie szkoleń i kursów zawodowych
 • Płatny staż

Materiały do pobrania:

Deklaracja uczestnictwa - Recepta na zmianę
Formularz zgłoszeniowy - Recepta na zmianę
Regulamin - Recepta na zmianę
Plakat - Recepta na zmianękontakt:
Biuro Projektu „Recepta na zmianę”
ul. Jarochowskiego 34/3, 60-238 Poznań
tel.: (61) 612 233 504 (stacjonarny) lub 513 064 061
- Hanna Knitter, e-mail: h.knitter@bdi-europeczyk.com.pl
- Katarzyna Chojnacka, e-mail: k.chojnacka@bdi-europejczyk.com.pl


(C) Biuro Doradztwa Inwestycyjnego "Europejczyk"